Volar Plastic

Lämpömuovaus

Lämpömuovaus on menetelmä, joka perustuu kestomuovilevyn muovaukseen muotin, lämmön ja alipaineen avulla. Lähtöraaka-aineena on 0,5-8,0 millimetrin paksuinen muovilevy. Yleisimmät muovilaadut ovat ABS, HDPE, PS, PET ja PMMA, joiden valinnalla saavutetaan halutut ominaisuudet. Valittavissa olevat ominaisuuksia ovat muunmuassa väri, pintakuviointi, iskunkestävyys ja liimattavuus. Lämpömuovatut tuotteet ovat lisäksi kevyitä ja säänkestäviä. Kaikki käyttämämme muovilaadut ovat kierrätyskelpoisia. Kuljetusvälineitä, elektroniikkaa ja huonekaluja valmistavat teollisuusyritykset muodostavat valtaosan menetelmän käyttäjistä.

Lämpömuovauskoneemme lämmityselementit tuottavat halogeenivaloa (nk. FLASH-lämmitys), joka kuumentaa muovilevyt nopeammin ja energiaa säästäen perinteisiin lämpömuovauskoneisiin verrattuna. Koneisiin on asennettu prosessilämpötiloja valvovat pyrometrianturit, joiden ansiosta tuotteiden valmistus saadaan vakioitua laadun takaamiseksi.

Valmiita lopputuotteita


Muoviosan viimeistelyä